งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ได้ร่วมดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2557