สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของการให้บริการโดเมนเนม (DNS: Domain Name System) ให้เป็น DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) เพื่อป้องกันจากการโจมตีด้วยเทคนิคต่าง ๆ และเพิ่มความปลอดภัยการใช้งานระบบเครือข่าย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

ดังนั้น ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์หน่วยงานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่า DNS SERVER จากเดิมที่เป็น 158.108.2.67 และ 158.108.2.70 ให้เป็น 158.108.0.2 และ 158.108.0.3  เพื่อให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานสามารถให้บริการได้อย่างปลอดภัย [โดย DNS Server เดิม 2.67 และ 2.70 จะไม่สามารถใช้งานได้ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ]

 สำหรับวิทยาเขตกำแพงแสน เปลี่ยนจาก IP Address 158.108.196.2 เป็น IP Address 158.108.196.82 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งปัญหา ได้ที่ HELPDESK โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541 -3 และ 622999