Saturday, 11 July 2015 09:38

ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางหลัก (UniNet) ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 17.09 น. วันนี้ (11 ก.ค. 2558) - ใช้งานได้แล้วเมื่อ 17.50 น. วันที่ 13 ก.ค. 2558

     เมื่่อเวลาประมาณ 17.09 น. วันนี้ (11 ก.ค. 2558) พบว่า การเชื่อมต่อเครือข่าย internet ช่องทางหลักผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะนี้ได้แจ้ง Uninet ให้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขแล้ว   ทำให้การใช้งาน internet ของวิทยาเขตในช่วงนี้อาจมีปัญหาบ้าง เพราะต้องใช้ผ่านช่องทางสำรองเท่านั้น

     เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (13 ก.ค. 2558) สอบถาม UniNet ทราบว่า เป็นปัญหาที่สายเคบิลช่วงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไข

     เมื่อเวลา 17.50 น. วันนี้ (13 ก.ค. 2558) สามารถใช้งานได้แล้ว

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก