สำหรับโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสแบบมีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่กำลังจะหมดอายุในวันศุกร์ที่ 11 มี.ค. นี้

ผู้ใช้งานเพียงแค่เปิดเครื่องและ Login เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจะดำเนินการต่ออายุให้ในวันที่ครบกำหนดอายุโดยอัตโนมัติ