Friday, 29 April 2016 03:42

การเชื่อมต่อเครือข่าย internet ผ่าน UniNet ขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอาจเกิดความล่าช้า (29 เม.ย. 2559) - สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว

       เมื่อเวลาประมาณ 11.10 น. วันนี้ พบว่าการใช้งาน Internet เกิดความผิดปกติ ตรวจสอบพบปัญหาเส้นทางการให้บริการของ UniNet ขัดข้อง ขณะนี้ได้รับแจ้งว่า UniNet กำลังดำเนินการแก้ไข (29 เม.ย. 59 เวลา 11.40 น.)

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

       

       เมื่อเวลาประมาณ 17.51 น. วันนี้ ได้รับแจ้งจาก UniNet ว่า ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เปิดให้ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว