เนื่องด้วยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการพื้นที่โฮมเพจสำหรับนิสิต กำแพงแสน หรือ Pirun Server มีปัญหาขัดข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข

     จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วย