21 มิ.ย. 59 กำหนดเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวบุคคล

     เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital KU) และบริการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จึงพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยรหัสผ่านชุดเดียว (Single Password) สำหรับการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายนนทรีและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงบริการเสริมอื่น ๆ อาทิ KU-Google เพื่ออำนวยความสะดวกในการจดจำรหัสผ่านของผู้ใช้งาน โดยจะเริ่มเปิดให้บริการระบบยืนยันตัวบุคคล เพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

FB-3step_singpass

โดยตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ผ่านระบบได้ ที่เว็บ https://accounts.ku.ac.th/public/ActivateUser

ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานไม่เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ จะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย รวมถึงบริการ KU-Google for education (@ku.th) ได้

FB-openchangepass

หมายเหตุ: เมื่อผู้ใช้งาน Login เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต จะถูกบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันที หลังจากดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว ท่านสามารถใช้ “รหัสผ่านใหม่” เข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ทุกระบบ ด้วย “รหัสผ่านชุดเดียว (Single Password)” ประกอบด้วยบริการ ดังนี้

  • ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบเกรด ระบบประเมินการเรียนการสอน ระบบลงทะเบียนเรียน ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
  • ระบบรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (KU Mail) โดเมน @ku.ac.th
  • ระบบ KU-Google for Education โดเมน @ku.th
  • ยกเว้น ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ERP) ยังคงใช้รหัสผ่านเดิมของระบบ ERP เท่านั้น

กรณีพบข้อขัดข้องในการใช้งาน ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ HELPDESK สำนักบริการคอมพิวเตอร์:
โทรศัพท์ 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3 และ 622999
e-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: https://www.facebook.com/ocs.ku (สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์)
Website: http://www.ocs.ku.ac.th