Thursday, 21 July 2016 06:27

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กสท วางระบบเครือข่ายโครงการศาสตร์แห่งแผ่นดิน

   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ติดตั้งและวางระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการใช้งาน โครงการศาสตร์แห่งแผ่นดิน วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559