การลงทะเบียนเครื่องเพื่อใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย ที่เว็บ https://smart.ku.ac.th/

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

1. ค้นหาหมายเลข MAC Address ซึ่งเปรียบเสมือนหมายเลขประจำเครื่องหรืออุปกรณ์มือถือ จำนวน 12 หลัก (ตามประเภท และรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งาน)

2. นำหมายเลข 12 หลัก ไปลงทะเบียนที่เว็บ https://smart.ku.ac.th โดยกดเพิ่มการ์ดเครือข่ายไวร์เลส และกรอกหมายเลข 12 หลัก พร้อมข้อมูลให้ครบถ้วน เสร็จแล้วกดปุ่ม "เพิ่ม"

3. ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย ในชื่อ KUWiN

4. ระบบจะพาไปหน้าเว็บ login.ku.ac.th เพื่อกรอก Username/Password ของ Account Nontri ... กดเลขตามภาพที่ปรากฏเพื่อเข้าสู่ระบบ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ^^

Credit : http://helpdesk.ku.ac.th/webpage/