งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สายและระบบสายใยแก้วนำแสง อาคารหอพักนิสิตชาย 1-12 วันที่ 13 ตุลาคม 2559