Thursday, 10 November 2016 08:20

ปัญหาการใช้งาน internet ล่าช้ากว่าปกติ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข (10 พ.ย. 2559) - แก้ไขเรียบร้อยแล้ว (11 พ.ย. 2559)

       ปัญหาการใช้งาน internet ล่าช้ากว่าปกติในช่วงนี้ เป็นปัญหาในเส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ระหว่างวิทยาเขตกำแพงแสน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบแก้ไข

       เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. เช้าวันศุกร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางหลักของวิทยาเขตกำแพงแสน ผ่าน สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้การเชื่อมต่อเครือข่าย internet ของวิทยาเขตกำแพงแสนต้องใช้เส้นทางสำรองที่เช่าไว้ชั่วคราว จึงทำให้การใช้งานเกิดความล่าช้ากว่าปกติ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขจาก UniNet

       ขออภัยในความไม่สะดวก 

       เมื่อเวลาประมาณ 14.08 น. วันนี้ (ศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2559) สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว