บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบเครือข่ายแบบไร้สาย บริเวณรอบสระพระพิรุณ เพื่อรองรับงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 วันที่ 15,16 พฤศจิกายน 2559