Thursday, 20 April 2017 06:10

การเชื่อมต่อเครือข่าย internet ผ่าน UniNet ขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอาจเกิดความล่าช้า (20 เม.ย. 2560) - แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

           เมื่อเวลา 14.25 น. วันนี้ (พฤ 20 เม.ย. 2560)  การเชื่อมต่อเครื่อข่าย internet ของวิทยาเขตกำแพงแสน ผ่านช่องทางหลัก (UniNet)  ไม่สามารถใช้งานได้  ต้องใช้ผ่านช่องทางสำรองซึ่งมีขนาดน้อยกว่า จึงทำให้การใช้งาน Internet ในช่วงเวลานี้อาจเกิดความล่าช้ากว่าปกติ  ขณะนี้อยู่ระกว่างการดำเนินการตรวจสอบแก้ไข  

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

           เมื่อเวลาประมาณ 17.03 น. สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว