เปิดตัว !! บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ใหม่ เอาใจนักครีเอทีฟค่ะ กับ Adobe Creative Cloud (รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และสำหรับ MAC OS อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะสามารถเริ่มดาวน์โหลดได้ในอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์) ประกอบด้วยโปรแกรม
- Adobe Photoshop CC (2017)
- Adobe Illustrator CC (2017)
- Adobe Acrobat Pro DC
โดยนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มก. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://download.ku.ac.th/ ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://ocs.ku.ac.th/new/?p=4687
บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์อื่น ๆ :https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=1019

**บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีการจัดเก็บจำนวนครั้งการดาวน์โหลด และให้บริการสำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ห้ามแจกจ่าย จำหน่าย หรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์**

********************
ฝ่ายบริการสารสนเทศ - HELPDESK โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-43 อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.