สมัครด่วน อบรมฟรี !!! รับจำนวนจำกัด “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป”

หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel จำนวน 12 ชั่วโมง   วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. 

สมัครออนไลน์ที่  http://158.108.196.58/cit_train/index.html 

หรือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 โทรศัพท์ 034-351553,034-352027 ภายใน 3881-4 ต่อ 11 หรือ 18

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบด้านล่าง