Wednesday, 21 June 2017 06:24

การเชื่อมต่อเครือข่าย internet ผ่าน UniNet ขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอาจเกิดความล่าช้า (21 มิ.ย. 2560) - แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

          เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันนี้ (พ 21 มิ.ย. 2560) การเชื่อมต่อเครื่อข่าย internet ของวิทยาเขตกำแพงแสน ผ่านช่องทางหลัก (UniNet) เกิดปัญหาความล่าช้าผิดปกติ จนถึงใช้งานไม่ค่อยได้ ทำให้ต้องสลับมาใช้งานผ่านช่องทางสำรองซึ่งมีขนาดน้อยกว่า จึงทำให้การใช้งาน Internet ในช่วงเวลานี้อาจเกิดความล่าช้ากว่าปกติ ขณะนี้อยู่ระกว่างการดำเนินการตรวจสอบแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

          เมื่อเวลาประมาณ 15.28 น. สามารถใช้งานได้แล้ว