งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน และบริษัท King IT ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายแบบไร้สาย เพื่อให้บริการโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ระหว่าง วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560