แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คลิกลิ้งค์    https://goo.gl/qyJx2R