งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่าย ที่สระพระพิรุณ เพื่อรองรับงานเกษตรกำแพงแสน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายา พ.ศ. 2560