วันนี้ (วันอังคารที่ 16 ม.ค. 61) เวลา16.30-18.30 น. จะทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายหลักของวิทยาเขต ทำให้อาจไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่าย internet ได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

    ขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยและสามารถใช้งาน internet ได้แล้วตั้งแต่เวลาประมาณ 18.06 น.