บริการระบบยืนยันตัวบุคคลส่วนกลาง KU All-Login

ระบบยืนยันตัวบุคคลส่วนกลาง KU All-Login คือ การให้บริการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ในรูปแบบ Single Sign-On ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ำ เพิ่มความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานกลาง ลดระยะเวลา และความยุ่งยากในการเข้าใช้งาน

 

**อ่านเพิ่มเติม