Friday, 23 August 2019 02:16

แจ้งทดสอบสัญญาณเครือข่าย UniNet ช่วงเที่ยงวันนี้ (23 ส.ค. 2562) - ขอเลื่อนเป็นตอนเย็นเวลา 16.30-17.30 น.

       ตามที่ ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ผ่าน ช่องทาง UniNet ซึ่งเป็นช่องทางหลักไม่สามารถใช้งานได้ปกตินั้น เพื่อเป็นตวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าว UniNet จะขอทดสอบอีกครั้งในวันนี้ (23 ส.ค.2562)  เวลาประมาณ 12.00-13.00 น. ซึ่งอาจจะส่งผลให้การใช้งานไม่ปกติได้ - ขอเปลี่ยนเวลาเป็น 16.30-17.30 น.

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก