Thursday, 12 September 2019 23:24

ขอแจ้งปัญหาการใช้งาน Internet เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ย. 2562 - แก้ไขแล้วเมื่อเช้านี้

       เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาการใช้งาน internet ตั้งแต่เมื่อคืนในเช้าวันนี้ (ศุกร์ที่ 13 ก.ย. 2562) ตรวจสอบและแก้ไขให้สามารถใช้งานได้แล้วเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. (สาเหตุคาดว่าอาจจะเป็นปัญหาที่อุปกรณ์ของ UniNet)

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก