Monday, 16 September 2013 09:03

ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน internet

   ตามที่วิทยาเขตกำแพงแสนประสบปัญหาการใช้งาน internet  ตั้งแต่ในช่วงเช้าของวันนี้นั้น สาเหตุเนื่องมาจาก สายใยแก้วนำแสงที่เชื่อมต่อ internet ระหว่างวิทยาเขตกำแพงแสนไปยังวิทยาเขตบางเขน ช่วง กำแพงแสน-นครปฐม มีปัญหา ซึ่งขณะนี้สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (uninet) กำลังดำเนินการแก้ไขให้อยู่ คาดว่าวันนี้จะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ แต่ยังไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนได้

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้