ขั้นตอนการค้นหา Mac Address สำหรับผู้ใช้งานเครื่อง Microsoft Surface ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานเครื่อง surface  (ขั้นตอนเหมือนกับการค้นหา MAC ของเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติ) 

http://www.youtube.com/watch?v=22CRoUklniA

 

ขอขอบคุณคุณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์