เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ร่วมกับบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายแบบไร้สาย เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 42 ในปี 2558