มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับระบบ Quota (ไขปัญหาถังเขียว) มาฝาก ซึ่งระบบตัวนี้จะมีความเชื่อมโยงกับเว็บ http://pi.ku.ac.th/ ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายของเราในแต่ละวัน