สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดหา Antivirus แบบ License Campus สำหรับให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร มก.โดยสำหรับผู้ใช้งานเดิมที่ลง Antivirus Kaspersky อยู่แล้ว ระบบจะดำเนินการปรับปรุง License ให้อัตโนมัติภายใน 1-2 วัน (ระบบจะปรับปรุงอัตโนมัติเฉพาะเครื่องที่อยู่ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย กรณีเครื่องที่ใช้งานอยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย เช่น ที่บ้าน ให้ vpn เพื่อทำการอัพเดท โดยสามารถติดตั้ง vpn ได้ที่เว็บ https://vpn.ku.ac.th/)
ในกรณีที่เครื่องแจ้งว่าหมดอายุ หรือต้องการปรับปรุง License ทันที ให้ผู้ใช้งานโหลดสคริปต์ NetAgent ไปติดตั้งทับ โดยไม่ต้องถอนโปรแกรมแอนตี้ไวรัสออก โดยสามารถโหลดได้ที่เว็บhttp://antivirus.ku.ac.th/
สำหรับ Windows 8.1 ปัจจุบันแอนตี้ไวรัส Kaspersky ยังไม่รองรับ ได้ดำเนินการสอบถามไปยัง บ. ที่รับผิดชอบแล้วว่า ทาง Kaspersky จะออกเวอร์ชั่นใหม่ให้สามารถรองรับ Windows 8.1 ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Helpdesk 0-2562-0951-6 ต่อ 2541-3 (วันจ.-ศ. 8.30-20.00 น. และวันเสาร์ 9.00-16.00 น.)