Wednesday, 11 December 2013 02:27

ขณะนี้มีปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย internet ของวิทยาเขตกำแพงแสน ขาดความต่อเนื่องในการให้บริการ

       ในเช้าวันนี้พบว่า การใช้งานระบบเครือข่าย internet ของวิทยาเขตกำแพงแสน มีปัญหาขาดความต่อเนื่องในการใช้งานจากปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย ทั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบและแจ้งให้สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) และสำนักบริการคอมพิวเตอร์บางเขนทราบและช่วยตรวจสอบแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

                                                                              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. 11 ธ.ค. 2556