Monday, 06 January 2014 04:52

ขณะนี้มีปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย internet ของวิทยาเขตกำแพงแสน ขาดความต่อเนื่องในการให้บริการ

       ขณะนี้พบว่า การใช้งานระบบเครือข่าย internet ของวิทยาเขตกำแพงแสน มีปัญหาขาดความต่อเนื่องในการใช้งานจากปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย ทั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบและแจ้งให้สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) และสำนักบริการคอมพิวเตอร์บางเขนทราบและช่วยตรวจสอบแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย ทั้งนี้จะทดสอบในเวลา 17.00 น. อาจส่งผลให้ช่วงเวลาดังกลาวไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สะดวก จึงขออภัยมา ณ ที่นี้