Tuesday, 07 January 2014 11:33

ขอแจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของวิทยาเขตกำแพงแสน

      ตามที่ผู้ใช้งานพบปัญหากับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของวิทยาเขตกำแพงแสนในช่วง 3 วันนี้ เกิดจากปัญหา 3 ประการดังนี้

      1. มีการสูญเสียสัญญาณเป็นช่วงๆ จากการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างวิทยาเขต ทำให้การใช้งานมีความล่าช้าและสะดุดเป็นระยะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขร่วมกับวิทยาเขตบางเขน และ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

      2. มีการส่งข้อมูลจำนวนมากจากบางจุดมายังอุปกรณ์เครือข่ายหลักทำให้อุปกรณ์ทำงานหนักมากจนไม่สามารถให้บริการได้เป็นระยะ ซึ่งพบเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. และ 13.48 น. ของวันอาทิตย์ที่ 5 ม.ค. 57 เวลาประมาณ 21.30 น. และ 23.30 น. ของวันจันทร์ที่ 6 ม.ค. 57 และเวลาประมาณ 12.30 น. ของวันอังคารที่ 7 ม.ค. 57 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแก้ไข

      3. มีผู้ใช้งานบางท่านนำอุปกรณ์เครือข่ายมาติดตั้งใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายของวิทยาเขต โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผ่านการปรับตั้งค่าอุปกรณ์จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตของวิทยาเขตได้ โดยจะได้รับไอพีแอดเดรสเป็นหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย 192 ซึ่งไม่ใช่ไอพีแอดเดรสของมหาวิทยาลัยที่จะต้องขึ้นต้นด้วย 158 และเป็นต้นเหตุให้เครื่องที่ใช้งานในบริเวณไกล้เคียงกับอุปกรณ์ดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่นำอุปกรณ์ดังกล่าวมาติดตั้ง กรุณานำอุปกรณ์ของท่านมาให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ทำการปรับตั้งค่าให้อุปกรณ์สามารถใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายของวิทยาเขตด้วย

     ในการนี้ อาจมีบางหน่วยงานไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในบางช่วงเวลา จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

                             ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส.

                                        7 มกราคม 2557