Monday, 20 January 2014 07:55

ขณะนี้มีปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาเขตกำแพงแสน จากสายใยแก้วนำแสงของ Uninet ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถใช้งานได้ภายในวันนี้ (21 ม.ค. 57)

   เนื่องด้วยเมื่อเวลาประมาณ 14.46 น.วันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557) การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่องทางหลักของวิทยาเขตกำแพงแสน ไม่สามารถใช้งานได้ (ไม่มัสัญญาณ) ขณะนี้ได้แจ้งให้สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) ซึ่งเป็นผู้ดูแลการเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้อาจมีผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเกิดความล่าช้ามาก หรืออาจใช้ไม่ได้เลยเนื่องจากมีปริมาณการใช้งานมากกว่าช่องทางที่มีอยู่ จึงขอความร่วมมือให้ลดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตลงในช่วงนี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

  เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. เช้านี้ได้สอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการจาก Uninet ได้รับการแจ้งว่าได้ดำเนินการแจ้งซ่อมสายใยแก้วนำแสงแล้วตั้งแต่เมื่อวานเย็นคาดว่าภายในวันนี้จะสามารถใช้งานได้ แต่ยังไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนได้

  เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. สอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการจาก Uninet ได้รับแจ้งว่ากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งปัญหาเกิดอยู่ในช่วงวิทยาเขตกำแพงแสนถึง ม.ราชภัฏนครปฐม

  เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่องทางหลักของวิทยาเขตกำแพงแสนสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว

  เมื่อเวลาประมาณ 16.35 น. การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งช่องทางหลักและช่องทางสำรองของวิทยาเขตกำแพงแสนไม่สามารถใช้งานได้ (ไม่มีสัญญาณ) ได้ตรวจสอบกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์บางเขน ซึ่งเป็นต้นทางแล้ว ทราบว่าอาจเป็นที่อุปกรณ์ต้นทางที่บางเขน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแก้ไข และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

  เมื่อเวลาประมาณ 16.53 น. การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้ง 2 ช่องทางสามารถใช้งานได้แล้ว