ภาพบรรยากาศบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557