Thursday, 19 June 2014 08:05

ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปภายนอกมหาวิทยาลัยในวันนี้ (19 มิ.ย. 2557)

           เนื่องด้วยช่วงบ่ายวันนี้ (19 มิ.ย. 2557) ตั้งแต่เวลาประมาณ 14.20 น. พบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปภายนอกมหาวิทยาลัยไม่สามารถเชื่อมต่อได้ (เว็บไซต์บางเขนใช้งานได้) ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้เป็นปัญหาจากภายในวิทยาเขตและไม่ใช่ปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างวิทยาเขต แต่เป็นปัญหา ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์บางเขน ซึ่งขณะนี้ ทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์บางเขน ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

                                                        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส.

                                                                19 มิ.ย. 2557 : 15.05 น.