Saturday, 21 June 2014 06:42

ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างวิทยาเขตและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวันนี้ (21 มิ.ย. 2557)

        ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น. ตามที่ได้แจ้งแล้วนั้น เนื่องจากปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) ทั้งนี้ Uninet ได้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และวิทยาเขตกำแพงแสนสามารถใช้งาน ได้แล้วตั้งแต่เวลาประมาณ 12.00 น. 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

                                                               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส.

                                                          โทร. 3881-3 , 034-281028 ต่อ 17,19-22,27