สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

ฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยเปิดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร มก. ประจำปี 2557 จำนวน 4 หลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม http://training.ku.ac.th