Thursday, 26 June 2014 01:35

ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของวิทยาเขตกำแพงแสนเมื่อคืน (เช้าของวันที่ 26 มิ.ย. 2557) - ขณะนี้สามารถใช้งานได้แล้ว

     ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประสบปัญหาไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ 01.30 น. ของเช้าวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 26 มิ.ย. 2557) นั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ขณะนี้สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ 08.28 น.

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

                                                              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส.

                                                                  โทร. 3881-3 ต่อ 17-27