ภาพบรรยากาศ โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ศูนย์กีฬา กพส. สถานีวิจัยประมง ณ วัดสี่แยกเจริญพร  วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗