ตรวจสอบระบบสายไฟเบอร์ออฟติก

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบระบบสายไฟเบอร์ออฟติกฟาร์มคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้ พบปัญหาสายไฟเบอร์ออฟติก  Core 1-2 ไม่สามารถใช้งานได้ จึงดำเนินการแก้ไข เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125