ติดต่อ

ระบบรับเรื่องออนไลน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

line official งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
 โทร. 034-352027 ภายใน 3881-3, 3125


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125