งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบระบบสายไฟเบอร์ออฟติกขาด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบระบบสายไฟเบอร์ออฟติกคลินิกโรคพืช ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้ พบปัญหาสายไฟเบอร์ออฟติก  Core 1-3 ไม่สามารถใช้งานได้ จึงดำเนินการแก้ไข เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125