ประกาศปรับปรุงระบบเครือข่าย

📣 ประกาศปรับปรุงระบบเครือข่าย เพื่อปรับปรุงระบบด้านความปลอดภัย
📆 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 และ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566
⏰ เวลา 22.00-23.59 น.
⛔ ผลกระทบ : ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ทุกวิทยาเขต
 
 

copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125