งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบระบบสายไฟเบอร์ออฟติกขาด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบระบบสายไฟเบอร์ออฟติกขาด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - คาวบอยแลนด์  วันที่ 13 ธันวาคม 2566
ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125