ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตหอพักบุคลากร 8

ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตหอพักบุคลากร 8 เนื่องจากไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ พบว่าสายไฟเบอร์ออฟติกขาดและได้เร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125