งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบการเข้าพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมตลาดแห่งความสุข พร้อมทั้งติดตามผู้เข้าร่วม

                  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบการเข้าพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมตลาดแห่งความสุข พร้อมทั้งติดตามผู้เข้าร่วม เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งมอบระบบต่อเพื่อนำไปใช้งาน

 


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125