งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มจุดให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มจุดให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต wifi งานยานพาหนะ จำนวน 1 จุด เพื่อให้พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่เข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้

 


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125