งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ตึก 25-คณะประมง วันที่ 26 เมษายน 2566

 


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125