โครงการอบรมนิสิตหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Tableau สร้างภาพ Data Visualization & Data Analytics วิเคราะห์ข้อมูล เรียนง่ายเป็นเร็ว

 

 

โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Tableau สร้างภาพ Data Visualization & Data Analytics วิเคราะห์ข้อมูล เรียนง่ายเป็นเร็ว (จำนวน 12 ชม.) 

วันที่  4-5 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

 


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125