ขั้นตอนการลงทะเบียน Server

     ระบบลงทะเบียน Server (Server Registration System) เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เช่น พื้นที่โฮมเพจ ขอจด Domain และเปิด Port Server โดยขั้นตอนในการขอพื้นที่โฮมเพจ มีดังนี้

เข้าเว็บไซต์ https://svregis.ku.ac.th/ และทำการ Login เข้าสู่ระบบ ด้วย Nontri Account

หน้าจอจะแสดงเมนู และบริการต่างๆ ในที่นี้ให้เลือกเมนูด้านซ้ายมือ >> ขอพื้นที่เว็บโฮส

ระบุข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ เช่น ชื่อ Domain เว็บไซต์ที่ต้องการ หากไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย "  "

ในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด หากต้องการใช้พื้นที่ของวิทยาเขตกำแพงแสน ทำการเลือกข้อมูลดังรูปภาพ

เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม "ยืนยัน" ตามภาพ

     เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. จะทำการสร้างพื้นที่โฮมเพจ และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ บางเขน จะทำการ Approve ข้อมูลที่ลงทะเบียน


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125