เนื่องจากมีผู้ใช้บริการซอฟต์แวร์ Adobe เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

📣 เนื่องจากมีผู้ใช้บริการซอฟต์แวร์ Adobe เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความคล่องตัวมากขึ้น สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการยืมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ดังนี้

✅ สำหรับการอ่านไฟล์ PDF และ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ให้ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader โดยดาวน์โหลดได้ฟรีที่ https://get.adobe.com/reader/

✅ สำหรับการแก้ไขไฟล์ PDF ให้ใช้ Adobe Acrobat Pro DC โดยลงทะเบียนขอใช้บริการได้ที่ระบบยืมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยมีระยะเวลาการยืม 1 วัน

✅ สำหรับ Photoshop Illustrator และ อื่นๆ ให้ใช้ Adobe Creative Cloud โดยลงทะเบียนขอใช้บริการได้ที่ระบบยืมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยเลือกระยะเวลาการยืมได้ แบบ 1 วัน หรือแบบ 7 วัน 👉 ผู้ใช้บริการเข้าใช้ระบบยืมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้ที่ https://borrow-ocs.ku.ac.th/

📌 เพื่อให้สามารถแชร์ซอฟแวร์ Adobe ให้กับผู้ใช้บริการที่รอคิวการใช้งานได้อย่างทั่วถึง จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ลงทะเบียนเมื่อจำเป็นต้องใช้งาน หากหมดอายุการยืมและยังจำเป็นต้องใช้งานอยู่ สามารถลงทะเบียนขอยืมลิขสิทธิ์เพิ่มเติมได้อีก


copyright © งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 034-352027  ภายใน 3881-4 , 3125